Werken in het onderwijs

Hieronder treft u het gedeelte mobiliteit uit de nota “Werken in het onderwijs”. De Nota Werken in het onderwijs (WIO) 2011 is op 21 september 2010 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als
bijlage van de miljoenennota.

Mobiliteit

De afgelopen jaren was er geen zicht op de mobiliteit in het onderwijs. Dit jaar
zijn daar gegevens over vrijgekomen. Uit de Voortgangsrapportage Actieplan
Leerkracht bleek dat netto ongeveer 6 procent in het po en 8 procent in het vo
van de leraren in het eerste jaar na indiensttreding vertrekt. Na vijf jaar liggen
deze percentages op 15 procent in het po en 20 à 25 procent in het vo. Echter
niet alle vertrekkers keren het onderwijs definitief de rug toe. Bekend is dat een
goede begeleiding van starters de uitstroom beperkt. Outplacementbureau Onderwijs-Herstart kan hier een bijdrage aan leveren. Onderwijs-Herstart biedt namenlijk naats outplacementtrajecten waarbij de zoektocht naar een nieuwe baan voorop staat ook trajecten aan waarbij werknemers actief in het onderwijs een speciaal programma kunne doorlopen dat de ongewenste uitstroom aanzienlijk zal verminderen.

De mobiliteit is bij jongeren hoger dan bij leraren in de leeftijdscategorie 35 tot
60 jaar. De mobiliteit is, met name in het po, hoger onder mannen dan onder
vrouwen. In het vo daarentegen vertrekken vrouwelijke leerkrachten van 45 tot
60 jaar relatief vaker uit het onderwijs dan mannen.

Back to the overview

Actueel

Onderwijs-Herstart levert haar diensten aan ongeveer 150 onderwijsinstellingen en aanverwante organisaties in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Hieronder treft u een kleine selectie van onderwijsinstellingen die tot de klantenkring van Onderwijs-Herstart behoren:

de-wissel

Referenties

Ontslag uit het onderwijs, wat nu?

Ervaringen van kandidaten bij Onderwijs-Herstart

“Na mijn ontslag uit het onderwijs ontving ik bij Onderwijs-Herstart  precies de begeleiding waar ik naar op zoek was. Een volwassen en reele benadering en een traject zonder poespas maar uiteindelijk wel met het gewenste resultaat!”

“De eerste afspraak voor een kennismaking was snel gemaakt bij Onderwijs-Herstart. Er werd uitgebreid stilgestaan bij mijn wensen t.a.v. het outplacement traject. De begeleiding was prettig met name omdat er veel kennis aanwezig is van de onderwijs sector. Ik voelde mij begrepen en het resultaat was dat ik snel een nieuwe baan had bij een instelling die adviezen geeft aan het onderwijs.”

“Toen ik tot de conclusie kwam dat ik niet meer als leerkracht verder kon zat ik toch wel een periode in een dip. Het re-integratie traject bij Onderwijs-Herstart heeft me er weer bovenop geholpen. Zorgvuldig werd een stappenplan uitgewerkt dat uiteindelijk resulteerde in een nieuwe baan waar ik ontzettend gelukkig mee ben!”

” Toen ik na mijn ontslag als leraar bij Onderwijs-Herstart door mijn voormalige werkgever werd aangemeld voor een outplacement traject was ik in het begin nog vrij sceptisch. De prettige en professionele coaching trokken mij als snel over de streep. Ik heb inmiddels weer een nieuwe baan en ik heb de ondersteuning van Onderwijs-Herstart als zeer nuttig ervaren.”