Voorkom een loonsanctie bij onvoldoende reintegratie-inspanningen

Slechts het inschakelen van een reintegratiebureau of het uitvoeren van een werkplekonderzoek worden niet aangemerkt als voldoende door de Centrale Raad van Beroep in een uitspraak hierover.

Waar ging het om? Een werkneemster afkomstig uit het onderwijs is eind 2005 door toedoen van problemen aan haar rug uitgevallen. Eind 2006 werd reintegratie binnen de onderwijs organisatie niet meer als reële mogelijkheid gezien. In april 2007 geeft de arbo-arts een beeordeling waaruit blijkt dat reintegratie in de onderwijs instelling niet mogelijk is. De werkneemster wordt vervolgens slechts aangemeld bij een reintegratiebureau maar verder niet in een reintegratietraject opgenomen. Vervolgens heeft zij een aanvraag voor een WIA-uitkering ingediend. UWVWERKbedrijf heeft de loonbetalingsperiode echter met 52 weken verlengd, omdat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn reintegratieverplichtingen.

In beroep is de rechtbank van oordeel dat de werkgever wel heeft voldaan aan zijn reintegratieverplichtingen. De werkgever heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem mocht worden verwacht. De rechtbank heeft meegewogen dat de kans op het vinden van passend werk moeilijk is gezien de grote afstand tot de arbeidsmarkt van de werkneemster.

UWVWERKbedrijf gaat in hoger beroep. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) verwijst naar het belang van de eerstejaarsevaluatie, het zogenaamde ‘opschudmoment. Indien op dat moment blijkt dat re-integratie in het eigen bedrijf geen resultaten oplevert, dan mag van de werkgever en de werknemer worden verwacht dat voorbereidingen worden gestart voor reintegratie tweede spoor.

Reintegratieactiviteiten tweede spoor of outplacement kunnen slechts achterwege blijven indien concreet perspectief op hervatting in werk in het eigen bedrijf bestaat. De werkgever was dan ook november 2006 gehouden (opschudmoment) het tweede spoor in te zetten. Dit was ook de wens van de werkneemster Volgens de CRvB zijn in de periode november 2006 tot medio 2007 geen concrete re-integratie-inspanningen tweede spoor aan te wijzen. Daarom is de loonsanctie terecht.

Tip

Indien u zich als werkgever afvraagt of uw reintegratie-inspanningen adequaat zijn vraag een deskundige oordeel aan bij het UWV. Dit voorkomt loonsancties.

Uiteraard kunt u als het gaat om outaplacement of reintegratie in het onderwijs ook atijd contact opnemen met Onderwijs-Herstart voor een vrijblijvend advies. Meer algemene informatie vindt u op de website tweede spoor reintegratie.