Ontslag in het onderwijs

Ontslag in het onderwijs

Onderwijs en ontslag

De sector onderwijs is een bijzondere sector. Met betrekking tot ontslag in het onderwijs is het van belang een onderscheid te maken tussen verschillende soorten werknemers. Binnen het onderwijs zijn zowel ‘gewone’ werknemers als ambtenaren werkzaam. Het verschil in positie zit hem in het verschil tussen het bijzonder onderwijs en het openbaar onderwijs.
Het bijzonder onderwijs is het onderwijs op godsdienstige basis, zoals de katholieke en protestantse scholen. In het bijzonder onderwijs zijn werknemers werkzaam met een arbeidsovereenkomst. Dit zijn dus geen ambtenaren.
In het openbare onderwijs zijn ambtenaren werkzaam. Dit verschil is terug te vinden op alle niveau’s binnen het onderwijs, dat wil zeggen het primair onderwijs (basisonderwijs), voortgezet onderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Het ontslag en de verplichtingen die daarmee samenhangen zoals re-integratie en outplacement zijn vaak per niveau anders geregeld.
Verder gelden op alle niveau’s specifieke uitkeringsregelingen. Het verschil tussen ‘gewone’ werknemers in het onderwijs en ambtenaren in het onderwijs is vooral zichtbaar als het gaat om ontslag. Voor de ambtenaar gelden bijzondere procedures en regelingen bij ontslag die niet van toepassing zijn op de ‘gewone’ werknemer in het onderwijs.

Eigen risicodrager

Wel is het zo dat alle onderwijsinstellingen eigen risicodrager zijn. Dit houdt in dat de onderwijsinstellingen geen premie hoeven af te dragen voor bijvoorbeeld de WW. daar staat wel tegenover dat een onderwijsinstelling zorg moet dragen voor de re-integratie (outplacement) van een werknemer ook nadat het dienstverband is beëindigd.

Ook de ambtenaar in het onderwijs vreest voor zijn baan.

Een op de drie ambtenaren vreest ontslag

Het kabinet Rutte snijdt ook in eigen vlees en heeft bekend gemaakt 6.5 miljard te willen bezuinigen op de ambtelijke molen. Dit zorgt voor veel onzekerheid gezorgd onder de ambtenaren; maar liefst 1 op de 3 ambtenaren vreest op het moment voor zijn baan. Vooral uitvoeringsorganisaties, welke niet direct onder de overheid vallen maar wel worden bekostigd door de overheid, bereiden zich voor op krimp en banenverlies.  Vanzelfsprekend gaat deze onzekerheid gepaard met een gespannen sfeer op de werkvloer. Een bezuiniging van 6.5 miljard zal logischerwijs tot reorganisaties, fusies en inkrimping leiden, is de gedachte. Daarbij wordt massaal gevreesd voor de ambtenarenbaan.
Minister Donner (BZK) laat in zijn antwoord hierop weten de onrust zeker te begrijpen en pleit voor meer duidelijkheid over aankomende veranderingen zodat de ambtenaren waaronder ook de ambtenaren uit het onderwijs weten waar ze aan toe zijn. Hierbij moet ook voorkomen worden dat er een te grote uitstroom van ambtenaren teweeg wordt gebracht. Door de onzekerheid kiezen veel ambtenaren eieren voor hun geld en gaan op zoek naar een andere baan.
Echter zullen we nog geduld moeten hebben tot 20 september, als de begroting voor 2012 bekend gemaakt wordt. Pas dan is het duidelijk hoe de voorgenomen bezuinigingen worden uitgevoerd.

  Back to the overview

 
 
 

Actueel

Onderwijs-Herstart levert haar diensten aan ongeveer 150 onderwijsinstellingen en aanverwante organisaties in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Hieronder treft u een kleine selectie van onderwijsinstellingen die tot de klantenkring van Onderwijs-Herstart behoren:

de-wissel

Referenties

Ontslag uit het onderwijs, wat nu?

Ervaringen van kandidaten bij Onderwijs-Herstart

“Na mijn ontslag uit het onderwijs ontving ik bij Onderwijs-Herstart  precies de begeleiding waar ik naar op zoek was. Een volwassen en reele benadering en een traject zonder poespas maar uiteindelijk wel met het gewenste resultaat!”

“De eerste afspraak voor een kennismaking was snel gemaakt bij Onderwijs-Herstart. Er werd uitgebreid stilgestaan bij mijn wensen t.a.v. het outplacement traject. De begeleiding was prettig met name omdat er veel kennis aanwezig is van de onderwijs sector. Ik voelde mij begrepen en het resultaat was dat ik snel een nieuwe baan had bij een instelling die adviezen geeft aan het onderwijs.”

“Toen ik tot de conclusie kwam dat ik niet meer als leerkracht verder kon zat ik toch wel een periode in een dip. Het re-integratie traject bij Onderwijs-Herstart heeft me er weer bovenop geholpen. Zorgvuldig werd een stappenplan uitgewerkt dat uiteindelijk resulteerde in een nieuwe baan waar ik ontzettend gelukkig mee ben!”

” Toen ik na mijn ontslag als leraar bij Onderwijs-Herstart door mijn voormalige werkgever werd aangemeld voor een outplacement traject was ik in het begin nog vrij sceptisch. De prettige en professionele coaching trokken mij als snel over de streep. Ik heb inmiddels weer een nieuwe baan en ik heb de ondersteuning van Onderwijs-Herstart als zeer nuttig ervaren.”

Amsterdam | Amstelveen | Rotterdam | Den Haag | Utrecht | Haarlem | Leiden | Breda | Tilburg | Eindhoven | Den Bosch | Groningen