Maatregelen regeerakkoord die onderwijsarbeidsmarkt raken

Nieuws
Actueel
Referenties
Nieuws

Maatregelen regeerakkoord die onderwijsarbeidsmarkt raken

Welke maatregelen uit het Regeer akkoord raken de onderwijsarbeidsmarkt en hoe reageren werknemers- en werkgeversorganisaties daarop?

Het SBO heeft de maatregelen uit het Regeerakkoord verzameld die specifiek de onderwijsarbeidsmarkt in het onderwijs raken. U treft ze hier op een rij aan. Ook kunt u een overzicht van de reacties van de werknemers- en werkgeversorganisaties downloaden.

Arbeidsmarkt
Het regeerakkoord bevat de volgende afspraken die specifiek de onderwijsarbeidsmarkt aangaan:

 • in 2011 worden de lonen in de collectieve sector (behalve de zorg) bevroren;
 • het Actieplan ‘Leerkracht van Nederland’ wordt wel voortgezet;
 • de overhead in het onderwijs wordt beperkt, er komt meer ruimte voor vakmanschap;
 • Er zijn geen specifieke plannen voor verandering op het gebied van reintegratie tweede spoor voor het onderwijs.
 • er komt in het po/vo/mbo meer ruimte voor prestatiebeloning op basis van objectief gemeten leerwinst, zowel van personen als van teams. Structureel komt hiervoor €250 mln. beschikbaar na 2015. Er wordt tevens toegewerkt naar een absolute kwaliteitsnorm voor het onderwijs waarbij de toegevoegde waarde (leerwinst) zwaarder meeweegt bij de beoordeling van scholen en instellingen;
 • de kwaliteitsverhoging van de lerarenopleiding wordt voortgezet;
 • in de pabo komt differentiatie die leidt tot een brede bevoegdheid voor de hele
  basisschool, maar een specifieke bekwaamheid voor het jongere of oudere kind;
 • binnen een jaar komt de sector met een beroepsregister waarbij de inschrijving is gekoppeld aan een periodieke bijscholingsvereiste;
 • er komt extra budget (€150 mln.) in het po/vo/mbo voor scholing, gekoppeld aan het in ontwikkeling zijnde register met de verplichting voor het onderhoud en waar nodig verhoging van kennis en vaardigheden van docenten en schoolleiders;
 • voor topinkomens in de collectieve sector wordt de hoogte van de ontslagvergoeding gemaximeerd op €75.000;
 • van de onderwijsinhoudelijke thema’s in het funderend onderwijs springt het ‘passend onderwijs’ het meest in het oog. De invoering daarvan wordt voortgezet, maar het totale budget ervoor wordt met €300 mln. verlaagd.

Vooral de nullijn voor de salarisontwikkeling is relevant, omdat in de  Nota Werken in het Onderwijs 2011 (WIO) van OCW de verlaagde raming van het lerarentekort mede afhankelijk is gemaakt van een marktconforme loonontwikkeling (Nota WIO 2011, pag. 55). Een bevriezing van lonen kan dus volgens OCW leiden tot grotere tekorten dan de thans geraamde 3.600 – 4.000 voltijds leraren in het voortgezet onderwijs in 2014.

Back to the overview

Actueel

Actueel

Onderwijs-Herstart levert haar diensten aan ongeveer 150 onderwijsinstellingen en aanverwante organisaties in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Hieronder treft u een kleine selectie van onderwijsinstellingen die tot de klantenkring van Onderwijs-Herstart behoren:

[table id=2 /]

Referenties

Referenties

Ontslag uit het onderwijs, wat nu?

Ervaringen van kandidaten bij Onderwijs-Herstart

“Na mijn ontslag uit het onderwijs ontving ik bij Onderwijs-Herstart  precies de begeleiding waar ik naar op zoek was. Een volwassen en reele benadering en een traject zonder poespas maar uiteindelijk wel met het gewenste resultaat!”

“De eerste afspraak voor een kennismaking was snel gemaakt bij Onderwijs-Herstart. Er werd uitgebreid stilgestaan bij mijn wensen t.a.v. het outplacement traject. De begeleiding was prettig met name omdat er veel kennis aanwezig is van de onderwijs sector. Ik voelde mij begrepen en het resultaat was dat ik snel een nieuwe baan had bij een instelling die adviezen geeft aan het onderwijs.”

“Toen ik tot de conclusie kwam dat ik niet meer als leerkracht verder kon zat ik toch wel een periode in een dip. Het re-integratie traject bij Onderwijs-Herstart heeft me er weer bovenop geholpen. Zorgvuldig werd een stappenplan uitgewerkt dat uiteindelijk resulteerde in een nieuwe baan waar ik ontzettend gelukkig mee ben!”

” Toen ik na mijn ontslag als leraar bij Onderwijs-Herstart door mijn voormalige werkgever werd aangemeld voor een outplacement traject was ik in het begin nog vrij sceptisch. De prettige en professionele coaching trokken mij als snel over de streep. Ik heb inmiddels weer een nieuwe baan en ik heb de ondersteuning van Onderwijs-Herstart als zeer nuttig ervaren.”

WP Popup