Voorkom een loonsanctie bij onvoldoende reintegratie-inspanningen

Slechts het inschakelen van een reintegratiebureau of het uitvoeren van een werkplekonderzoek worden niet aangemerkt als voldoende door de Centrale Raad van Beroep in een uitspraak hierover.

Waar ging het om? Een werkneemster afkomstig uit het onderwijs is eind 2005 door toedoen van problemen aan haar rug uitgevallen. Eind 2006 werd reintegratie binnen de onderwijs organisatie niet meer als reële mogelijkheid gezien. In april 2007 geeft de arbo-arts een beeordeling waaruit blijkt dat reintegratie in de onderwijs instelling niet mogelijk is. De werkneemster wordt vervolgens slechts aangemeld bij een reintegratiebureau maar verder niet in een reintegratietraject opgenomen. Vervolgens heeft zij een aanvraag voor een WIA-uitkering ingediend. UWVWERKbedrijf heeft de loonbetalingsperiode echter met 52 weken verlengd, omdat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn reintegratieverplichtingen.

In beroep is de rechtbank van oordeel dat de werkgever wel heeft voldaan aan zijn reintegratieverplichtingen. De werkgever heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem mocht worden verwacht. De rechtbank heeft meegewogen dat de kans op het vinden van passend werk moeilijk is gezien de grote afstand tot de arbeidsmarkt van de werkneemster.

UWVWERKbedrijf gaat in hoger beroep. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) verwijst naar het belang van de eerstejaarsevaluatie, het zogenaamde ‘opschudmoment. Indien op dat moment blijkt dat re-integratie in het eigen bedrijf geen resultaten oplevert, dan mag van de werkgever en de werknemer worden verwacht dat voorbereidingen worden gestart voor reintegratie tweede spoor.

Reintegratieactiviteiten tweede spoor of outplacement kunnen slechts achterwege blijven indien concreet perspectief op hervatting in werk in het eigen bedrijf bestaat. De werkgever was dan ook november 2006 gehouden (opschudmoment) het tweede spoor in te zetten. Dit was ook de wens van de werkneemster Volgens de CRvB zijn in de periode november 2006 tot medio 2007 geen concrete re-integratie-inspanningen tweede spoor aan te wijzen. Daarom is de loonsanctie terecht.

Tip

Indien u zich als werkgever afvraagt of uw reintegratie-inspanningen adequaat zijn vraag een deskundige oordeel aan bij het UWV. Dit voorkomt loonsancties.

Uiteraard kunt u als het gaat om outaplacement of reintegratie in het onderwijs ook atijd contact opnemen met Onderwijs-Herstart voor een vrijblijvend advies.

Back to the overview

Actueel

Onderwijs-Herstart levert haar diensten aan ongeveer 150 onderwijsinstellingen en aanverwante organisaties in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Hieronder treft u een kleine selectie van onderwijsinstellingen die tot de klantenkring van Onderwijs-Herstart behoren:

de-wissel

Referenties

Ontslag uit het onderwijs, wat nu?

Ervaringen van kandidaten bij Onderwijs-Herstart

“Na mijn ontslag uit het onderwijs ontving ik bij Onderwijs-Herstart  precies de begeleiding waar ik naar op zoek was. Een volwassen en reele benadering en een traject zonder poespas maar uiteindelijk wel met het gewenste resultaat!”

“De eerste afspraak voor een kennismaking was snel gemaakt bij Onderwijs-Herstart. Er werd uitgebreid stilgestaan bij mijn wensen t.a.v. het outplacement traject. De begeleiding was prettig met name omdat er veel kennis aanwezig is van de onderwijs sector. Ik voelde mij begrepen en het resultaat was dat ik snel een nieuwe baan had bij een instelling die adviezen geeft aan het onderwijs.”

“Toen ik tot de conclusie kwam dat ik niet meer als leerkracht verder kon zat ik toch wel een periode in een dip. Het re-integratie traject bij Onderwijs-Herstart heeft me er weer bovenop geholpen. Zorgvuldig werd een stappenplan uitgewerkt dat uiteindelijk resulteerde in een nieuwe baan waar ik ontzettend gelukkig mee ben!”

” Toen ik na mijn ontslag als leraar bij Onderwijs-Herstart door mijn voormalige werkgever werd aangemeld voor een outplacement traject was ik in het begin nog vrij sceptisch. De prettige en professionele coaching trokken mij als snel over de streep. Ik heb inmiddels weer een nieuwe baan en ik heb de ondersteuning van Onderwijs-Herstart als zeer nuttig ervaren.”