Voorkom een loonsanctie bij onvoldoende reintegratie-inspanningen